Prof.Dr. Ergun ERTUĞ (Emekli Öğretim Üyesi)

ertugProf. Dr. A. Ergün Ertuğ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nın Kurucu Başkanıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Etik Kurul Başkanlığı, Nefroloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı ve Geriatri Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı; Ufuk Üniversitesi’nde Kurucu Rektörlük, İç Hastalıkları Anabilim Başkanlığı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli komisyonlarda başkanlık ve üyelik görevlerinde bulunan Prof. Ertuğ, 1 Aralık 2007 tarihinde emekli olmuştur. Halen tenis ve yelken sporları yapmaktadır ve uğraşı alanları içinde fotoğrafçılık da yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
ÖZGEÇMİŞ:
Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 18 Temmuz 1933.
İlk ve Orta Öğrenim: İltekin İlkokulu, 4. Orta Okul (Cebeci), Atatürk Lisesi.
Yüksek Öğrenim: Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi, 1962.
İç Hastalıkları Uzmanı: 1968 (Uzmanlık Tezi: Akut Zehirlenmelerde Ekstrakorporeal Hemodiyaliz).
Üniversite Doçenti: 1975 (Doçentlik Tezi: Glikortikoidlerin Aşırı Salınmasıyla Beraber Bulunan Koşullarda Husule Gelen Poliglobulinin Patogenezinde Eritrosit Yaşam Süresinin Etkenliği).
Profesör: 1980
Nefroloji Uzmanı: 24.07.1984
Askerlik görevi: 1964-1966
Ankara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve çeşitli kademelerde idari görevler: 1962-1985 Mayıs (Hastane yönetim kurulu üyeliği-3 dönem, 1280 yataklı hastane yapımı ve yerleşimi komisyonları üyeliği-3 dönem, Bilim Dalı başkanlıkları, Nefroloji Bilim Dalı kurucu başkanı: 1982. Geriatri Bilim Dalı kurucu başkanı: 1993. Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği (iki dönem), Etik Kurul üyeliği ve başkanlığı, Uzmanlar Kurulu üyeliği).
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dekanlık 1985-1986.
Sağlık Bakanlığında çeşitli komisyonlarda başkanlık ve üyelikler (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Organ Nakli Danışma Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Nefroloji Danışma Kurulu Başkanlığı). DPT’de Tıbbi Cihazlar Özel Komisyonu Başkan Yardımcılığı.
Ufuk Üniversitesi Kurucu Rektörü 2000-2004, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları Anabilim Başkanlığı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı 2003-2007.
YAYINLAR:Yurt içi ve yurt dışı yayınlanmış 100’ü aşkın makale ve kitap bölümleri mevcuttur (yayınlarından bazıları TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiştir).
ÜYE OLDUĞU DERNEKLER: European Renal Association –EDTA, International Society of Nephrology, Türk Nefroloji Derneği, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, YASAD, İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği. Ankara Tenis Kulübü, Atlı Spor Kulubü.