Tanıtım

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı`nın resmi kuruluş yılı 1982`dir. Ancak, kökeni Cebeci Hastane`sindeki 2. Dahiliye Kliniği`ne dayanmaktadır. Bunun ilk kanıtı, Prof. Dr. Cavit Sökmen tarafından, 1950 yılında yazılmış olan `Böbrek Hastalıkları` kitabıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi`nde 1958 yılında periton lavajı, 1962`de Kolff suni böbrek cihazı ile akut hemodiyaliz, 1963`de akut periton diyalizi ve 1964 yılında da perkütan böbrek biyopsisi uygulamalarının başlatılması, fakültemiz Nefroloji Bilim Dalı`nın kuruluş basamakları olmuştur. Böbrek transplantasyonu için hazırlıklar 1967 yılında başlatılmış, ancak 1974 yılında kronik hemodiyaliz uygulamasına geçildikten sonra hız kazanmıştır. İlk canlıdan böbrek transplantasyonu 1978 yılında gerçekleştirilmiştir. İbn-i Sina Hastanesi`ne taşınma yılı olan 1985`de sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulamalarına başlanmıştır.