Birimlerimiz

  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İbni Sina Hastanesi 14. Kat A ve B Bloklarda yerleşik 34 yataklı klinik, 5. katta bulunan poliklinik ve 6. katta bulunan 25 cihaz kapasiteli Hemodiyaliz Ünitesi, Periton Diyalizi Ünitesi, Hipertansiyon Laboratuvarı ve Araştırma Laboratuvarı ile hizmet vermektedir.
     
  • Nefroloji Bilim Dalı akademik ve idari faaliyetleri 9 öğretim üyesi, 1 uzman hekim, 30 hemşire, 3 teknik eleman, 4 memur ve 10 yardımcı personel kadrosu ile sürdürülmektedir.
     
  • Polikliniklerimizde Hipertansiyon, akut ve kronik böbrek hastalıkları, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek transplantasyonu hastalarına ayaktan tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.
     
  • Hipertansiyon Laboratuvarı’nda 24 saatlik Ayaktan Kan Basıncı İzlemi (ABPM) ve değerlendirmesi yapılmaktadır.