Tarihçe

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalının resmi kuruluş yılı 1982 dir. Kökeni Cebeci Hastanesindeki 2. Dahiliye Kliniğine dayanmaktadır.Nefroloji alanında ilk Türkçe kitaplardan biri olan Böbrek Hastalıkları kitabı Prof. Dr. Cavit Sökmen tarafından 1950 yılında yazılmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde 1958 yılında periton lavajı, 1962 de Kolff suni böbrek cihazı ile akut hemodiyaliz, 1963 de akut periton diyalizi ve 1964 yılında da perkütan böbrek biyopsisi uygulamalarının başlatılması, fakültemiz Nefroloji Bilim Dalının kuruluş basamakları olmuştur. Kronik hemodiyaliz uygulamaları 1974 yılında başlatılmış, ilk canlıdan böbrek transplantasyonu 1978 yılında gerçekleştirilmiştir. İbn-i Sina Hastanesi ne taşınma yılı olan 1985 de sürekli ayaktan periton diyalizi uygulamalarına başlanmıştır. Prof. Dr. Cavit Sökmen ve Prof Dr. A. İlhan Özdemir i saygıyla anıyoruz. Bilim Dalımız kurucu başkanı Prof. Dr. A. Ergün Ertuğ, 2000 yılında emekli olduktan sonra Ufuk Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır.