Dönem 3

NEFROLOJİ BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMI

  • Anamnez-Sistem sorgulaması. Dr. Bülent Erbay.

Anamnez

  • Ayırıcı tanı yaklaşımı. Dr. Bülent Erbay.

Tanı 1

Tani2

Böbrek Fonksiyon Testleri/Plazma Elektrolitleri/Asit-Baz parametreleri: Değerlendirme ve Yorumlama. Dr. Şehsuvar Ertürk.

BFT-Elektrolit

  • Hipertansiyonlu hastanın değerlendirilmesi. Dr. Kenan Ateş.

HT-Değerlendirme

  • Herediter ve Kongenital Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım. Dr. Şule Şengül.

Herediter-Kongenital

Üremik Sendrom Dr. Şule Şengül
UREMİK SENDROM-DIII

Proteinüri ve Nefrotik Sendrom Dr. Şule Şengül
PROTEİNÜRİ NEFROTİK SENDROM-DIII