Dönem 4

NEFROLOJİ BİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMI-DÖNEM IV

2 0 1 4

Hipertansiyon (Prof.Dr.Şule Şengül) 

Genel Program

Dönem 4 2012-2013 Programı

Genel Program

Klinik Uygulamalar

Hızlı İlerleyen Glomerülonefritler

Sıvı Ve Elektrolit Dengesi Bozuklukları

Glomerüler Hastalıkların Klinik Sınıflandırması

Akut Glomerülonefritler

Asit-Baz Denge Bozuklukları

İmmünglobülin A Nefropatisi

Nefrolojide anamnez ve fizik muayene.

İdrar yakınması olan hastaya yaklaşım (Oligüri, anüri, poliüri, pollaküri, noktüri).

Böbrek Hastalıklarında Belirti ve Bulgular 1: Oligüri-Anüri

Böbrek Hastalıklarında Belirti ve Bulgular 2: Poliüri-Noktüri

Sıvı ve elektrolit denge bozukluğu olan hastaya yaklaşım.

Sıvı-Elektrolit Dengesi-Yaklaşım

Asit-baz denge bozukluğu olan hastaya yaklaşım.

Asit-baz dengesi

Asit-baz dengesi

Hipertansif hastaya yaklaşım.

Hematürili hastaya yaklaşım.

Ödemli hastaya yaklaşım.

Akut böbrek hasarı olan hastaya yaklaşım.

ABH-Yaklaşım

Kronik böbrek hastalığı olan hastaya yaklaşım.

Üremik sendromlu hastaya yaklaşım.

Klinik Beceriler

Tam idrar analizi yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme.

İdrar İncelemesi

Böbrek fonksiyon testlerini bilme, klirensi hesaplayabilme ve yorumlayabilme.

Böbrek Fonksiyon Testleri

Kan basıncını ölçme, yorumlayabilme, hipertansif hastayı değerlendirebilme.

Ödem muayenesi yapma ve ödemli hastayı değerlendirebilme.

Arteriyel kan gazlarını yorumlayabilme.

Sunular

Primer hipertansiyon gelişiminde böbreğin rolü ve bir halk sağlığı sorunu olarak hipertansiyon. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Hipertansiyon

Sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları ve tedavisi. Dr. Kenan Ateş.

Asit-Baz dengesi bozuklukları ve tedavisi. Dr. Neval Duman.

Böbreğin vasküler hastalıkları ve Renovasküler hipertansiyon. Dr. Kenan Keven.

Diyabetik nefropati. Dr. Kenan Keven.

Diabetik nefropati

Diabetik nefropati

Nefrotik Sendrom. Dr. Şule Şengül.

Nefrotik Sendrom

Gebelik ve böbrek. Dr. Gökhan Nergizoğlu.

Akut glomerülonefrit-IgA nefropatisi. Dr. Gökhan Nergizoğlu.

Hızlı ilerleyen glomerülonefrit. Dr. Gökhan Nergizoğlu.

Herediter ve kistik böbrek hastalıkları. Dr. Oktay Karatan.

Tübülointerstisyel nefritler. Dr. Oktay Karatan.

Tübülointersitisyel Hastalıklar

Sekonder glomerüler hastalıklar. Dr. Sim Kutlay.

Amiloidozis. Dr. Sim Kutlay.

Akut böbrek hasarı ve toksik nefropati. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Akut Böbrek Hasarı

ABH

Kronik böbrek yetmezliği: Klinik-Tanı-Renal hasarın progresyonu. Dr. Kenan Keven.

Kronik böbrek hastalığına yaklaşım

Kronik böbrek hastalığı

Kronik böbrek yetmezliği: Klinik komplikasyonlar. Dr. Sim Kutlay.

Kronik böbrek yetmezliği: Konservatif tedavi yaklaşımları. Dr. Şule Şengül.

KBY Konservatif Tedavi

Hemodiyaliz. Dr. Neval Duman.

HD

Periton diyalizi. Dr. Kenan Ateş.

PD

PDyeterlilik

Periton diyalizi hastasında rezidüel renal fonksiyonun korunması

Periton Diyalizi mi, Hemodiyaliz mi?

Böbrek transplantasyonu. Dr. Bülent Erbay.

Böbrek Transplantasyonu