Sürekli Tıp Eğitimi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NEFROLOJİ BİLİM DALI

SUNULAR

2014

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
AL amiloidoz ve “Cast” Nefropatisi: Yenilikler neler?   Dr.Şule Şengül

2012

Kronik Böbrek Hastalığı Anemisinin Tedavisinde Kılavuzlar: KDIGO-DOQI Karşılaştırması. Dr. Şehsuvar Ertürk

KDIGO

Canlı Vericilerin Böbrek Transplantasyonuna Hazırlanması. Dr. Şule Şengül.

Canlı Verici

PatenT2 Çalışması Işığında Kadınlarda Hipertansiyon Tedavisi. Dr. Şule Şengül.

Kadınlarda HT Tedavisi

Hipertansiyon Kılavuzları: Güncelleme. Tanı Önerileri. Dr. Şule Şengül.

Hipertansiyon Tanısı

Posttransplant Böbrek Fonksiyonları Değerlendirilmesinde Yöntemler: Hangisi En Doğru? Hangisi En Güvenilir? Dr. Şule Şengül.

GFR

Hemodiyaliz Hastalarında Hipertansiyon Tedavisi. Dr. Şule Şengül.

HD-HT

Gebelik ve Böbrek. Dr. Bülent Erbay.

Gebelik-Böbrek

Böbrek Naklinde Sorunlar. Dr. Şule Şengül.

Gebelik-Böbrek

BK-Polyoma virus nefropati. Dr. Kenan Keven.

BK Nefropati

Kronik Allogreft Disfonksiyonuna Yaklaşım. Dr. Şule Şengül.

KAD

2011

Bortezomib ve organ transplantasyonlarında kullanımı. Dr. Şule Şengül.

Bortezomib

İntradiyalitik hipertansiyon. Dr. Şehsuvar Ertürk.

İntradiyalitik Hipertansiyon

2010

Böbrek transplantasyonunda indüksiyon tedavisi: Kime, ne zaman uygulanmalı? Dr. Şule Şengül.

İndüksiyon

Esansiyel hipertansiyon bir böbrek hastalığıdır. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Hipertansiyon-Böbrek

Güncel ESA uygulamaları. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Güncel ESA tedavisi

Hipertansiyon: Pratikte yaşanan sorunlar. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Hipertansiyon-Pratik sorunlar

Hipertansiyon: Tanısal yaklaşım. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Hipertansiyon-Tanı

Vakalarla Kronik Böbrek Hastalığı – Mineral Kemik Bozuklukları. Dr. Gökhan Nergizoğlu.

KBH-MKB

Yaşlılarda dirençli hipertansiyona yaklaşım. Dr. Kenan Keven

Yaşlıda dirençli hipertansiyon

Yaşlı hastalarda diyaliz uygulanmalı mı? Dr. Kenan Keven

Yaşlıda diyaliz

Yüksek sensitize hastaya yaklaşım. Dr. Şule Şengül.

Yüksek sensitize hasta

2009

Anemia guidelines. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Renal Anemi

Böbrek transplantasyonunda yüksek riskli hastalar. Dr. Kenan Keven.

Transplantasyon-Yüksek riskli hasta

Dehidratasyon ve tedavisi. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Dehidratasyon

Hipertansiyon ve tedavisinin cinsel fonksiyonlarla ilişkisi. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Hipertansiyon-Cinsel işlev

Kronik böbrek hastası ne zaman nefroloğa yönlendirilmelidir? Dr. Bülent Erbay.

Nefrolojiye yönlendirme zamanı

SDBY’li ODPKBH bireylerin potansiyel böbrek vericisinde genetik inceleme. Dr. Kenan Keven.

PKBH-Potansiyel Donör-Genetik

Transplantasyonda Sensitizasyon. Dr. Kenan Keven.

Transplantasyonda sensitizasyon

Yaşlı hastada hipertansiyon tedavisine yaklaşım. Dr. Kenan Keven.

Yaşlı hipertansif

2008

Diyabetik diyaliz hastalarında kan şekeri kontrolü. Dr. Şule Şengül.

HD-Diyabet

Hemodiyaliz hastalarında iskemik kalp hastalığı tedavisi. Dr. Şehsuvar Ertürk.

HD-İskemik kalp hastalığı

2007

BK virus nefropatisinde tedavi. Dr. Kenan Keven.

BK-tedavi1

BK-tedavi2

Böbrek hastalığı ve kardiyovasküler risk. Dr. Sim Kutlay.

Kardiyorenal Sendrom1

Kardiyorenal Sendrom2

Hemodiyalizde sorunlar. Dr. Kenan Ateş.

HD-Sorunlar

Hemodiyaliz yeterliliğinin değerlendirilmesi. Dr. Kenan Ateş.

HD-Yeterlilik

İmmün tolerans indüksiyonu. Dr. Kenan Keven.

Tolerans

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda transplantasyon öncesi değerlendirme. Dr. Şule Şengül.

Transplantasyon-İnceleme

Periton diyalizinde rezidüel renal fonksiyonun korunması. Dr. Kenan Ateş.

PD-RRF

Prediyaliz ve post-transplant hastalarda anemi tedavisi. Dr. Kenan Ateş.

Prediyaliz-Transplant-Anemi

Renal Anemi: Nedenleri, Sonuçları. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Renal anemi-Fizyopatoloji

Ulusal böbrek yetersizliğini önleme programı. Dr. Kenan Ateş.

UBYÖ

Yaşlanma ve Böbrek. Dr. Kenan Keven.

Yaşlanma-Böbrek

Yeni eritropoez uyarıcı yaklaşımlar. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Yeni ESA’lar

2006

Hipertansif Aciller ve tedavisi. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Acil hipertansiyon

Hipertansiyon ve Egzersiz. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Hipertansiyon-Egzersiz

2005

Böbrek hastalıklarının ilerlemesinde RAS blokajı: ACE inhibitörleri. Dr. Şehsuvar Ertürk.

KBH ilerlemesi-ACEi

SAPD yeterliliğinin değerlendirilmesi. Dr. Kenan Ateş.

PD-Yeterlilik

Yüksek impact faktörlü dergilerde yayın yapmak. Dr. Kenan Keven.

Yayın

2004

Nefrolojide kanıta dayalı tıp. Dr. Kenan Keven.

Nefroloji-KDT

Tedaviye dirençli hipertansiyonda klinik yaklaşım. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Dirençli Hipertansiyon

2003

Anemia guidelines and the use of erythropoietin in Turkey. Dr. Kenan Ateş.

Türkiye’de Anemi Tedavisi

Use of vitamin C as an adjuvant to EPO in dialysis patients. Dr. Şehsuvar Ertürk.

Anemi-Vitamin C