Asistan Seminerleri

Nisan  2014 Araştırma Görevlileri Seminerleri

Tarih Saat   Sunu başlığı Sunan Araştırma Görevlisi Yerleşke Toplantı salonu/Sınıf adı
01.04.2014 11:00 LİTERATÜR CombinedAngiotensinInhıbıtıonfort he Treatment of DiabeticNephropathy Dr.Serdar Sezer Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
08.04.2014 11:00 LİTERATÜR Livingkidneydonorestimatedglomerülerfitration rate andrecipientgraftsurvıval-Scleostin: another bone-related protein relatedtoall-causemortality in hemodialiysis Dr.Derya Koyun Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
15.04.2014 11:00 LİTERATÜR   Dr.Celalİdemen Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
22.04.2014 11:00 SEMİNER Membranöznefropatipatogenezi ve tedavideki yenilikler Uz.Dr.Zeynep Kendi Çelebi Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
29.04.2014 11:00 LİTERATÜR   Dr.Ufukİlgen  Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi

 

Nisan-Mayıs 2014 Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
Nisan 10:00 Hemodiyaliz temel prensipleri ve diyaliz yeterliliği Prof.Dr.Kenan Ateş Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Nisan 10:00 Akut-Kronik böbrek yetmezliği diyaliz endikasyonları Prof.Dr.Şule Şengül Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Nisan 10:00 Hemodiyalizde damar yoluna ulaşım ve komplikasyonları Prof.Dr.Kenan Ateş Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Nisan 10:00 Diyalizin reçetelendirilmesi-Antikoagülasyon Prof.Dr.GökhanNergizoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Nisan 10:00 Hemodiyalizin akut ve kronik komplikasyonları Prof.Dr.Kenan Keven Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Mayıs 10:00 Diyalizde volüm durumu ve kuru ağırlık kavramı Prof.Dr.GökhanNergizoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Mayıs 10:00 Diyaliz hastalarında anemi ve tadavisi Prof.Dr.Sim Kutlay Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Mayıs 10:00 Diyaliz hastalarında beslenme Prof.Dr.GökhanNergizoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Mayıs 10:00 Diyaliz hastalarında enfeksiyonlar ve korunma Prof.Dr.Şule Şengül Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Mayıs 10:00 Geriatrik ve pediatrik diyaliz hastalarına yaklaşım Prof.Dr.Sim Kutlay Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Mayıs 10:00 Alternatif diyaliz yöntemleri Prof.Dr.Sim Kutlay Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi

Ocak-Şubat-Mart 2014
Araştırma Görevlileri Seminerleri

Tarih Saat   Sunu başlığı Sunan Araştırma Görevlisi Yerleşke Toplantı salonu/Sınıf adı
07.01.2014 11:00 LİTERATÜR  Hemodiyaliz hastalarında medeni durumun tüm sebepleri ve kardiyovasküler sebeplerine bağlı mortaliteye etkisiVenöz trombo embolizmde dabigatran ve warfarin uzun dönem etkileri    Dr.Burak Özbaş   Akademik Yerleşke   Selahattin Koloğlu Dersanesi
14.01.2014 11:00 LİTERATÜR   Predicting mortality in haemodialysis patients a comparision between ultrasonographyf bioimpedance data and echocardiografy ndt 4 july 2013    Dr.Batuhan Erdoğdu   Akademik Yerleşke   Selahattin Koloğlu Dersanesi
21.01.2014 11:00 SEMİNER  JNC-8 Klavuzu    Uz.Dr.Serkan Aktürk  Akademik Yerleşke  SelahattinKoloğlu Dersanesi
11.02.2014 11:00 LİTERATÜR  Otozamal polikistik böbrek hastalığında hipertansiyonVasküler calsifikasyonda aldosteron suçlu mu?     Dr.Mücteba Enes Yayla  Akademik Yerleşke  Selahattin Koloğlu Dersanesi
04.03.2014   11:00 LİTERATÜR           Magnesium and the risk of all-cause and cardiac mortality in hemodialysis patients agent provocateur or innocent bystander?            Hypomagnesemia is a significant predictor of cardiovascular and nob-cardiovascular mortality in patients undergoing hemodialysis    Dr.Pelin Saraçoğlu   Akademik Yerleşke   Selahattin Koloğlu Dersanesi
11.03.2014   11:00 LİTERATÜR   Dr.Gözde Kübra Yakkan Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
18.03.2014  11:00 LİTERATÜR  Spot idrar albümin/kreatinin günlük değişimiBöbrek vericilerinde 0 ve 6 aylık izlenimi içeren prospektif kontrollü çalışma  Dr.Gökçe Kundakçı Gelir Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
25.03.2014 11:00 SEMİNER

 

Diyabetik nefropatide yenilikler

Dr.Aslıhan Avanoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi

 

Ocak-Şubat 2014
Sürekli Tıp Eğitimi Toplantıları

Tarih Saat Sunu başlığı Sunan Öğretim Üyesi Yerleşke Toplantı salonu/sınıf
Ocak 10:00 Hemodiyaliz temel prensipleri ve diyaliz yeterliliği Prof.Dr.Kenan Ateş Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Ocak 10:00 Akut-Kronik böbrek yetmezliği diyaliz endikasyonları Prof.Dr.Şule Şengül Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Ocak 10:00 Hemodiyalizde damar yoluna ulaşım ve komplikasyonları Prof.Dr.Kenan Ateş Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Ocak 10:00 Diyalizin reçetelendirilmesi-Antikoagülasyon Prof.Dr.Gökhan Nergizoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Ocak 10:00 Hemodiyalizin akut ve kronik komplikasyonları Prof.Dr.Kenan Keven Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Şubat 10:00 Diyalizde volüm durumu ve kuru ağırlık kavramı Prof.Dr.Gökhan Nergizoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Şubat 10:00 Diyaliz hastalarında anemi ve tadavisi Prof.Dr.Sim Kutlay Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Şubat 10:00 Diyaliz hastalarında beslenme Prof.Dr.Gökhan Nergizoğlu Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Şubat 10:00 Diyaliz hastalarında enfeksiyonlar ve korunma Prof.Dr.Şule Şengül Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Şubat 10:00 Geriatrik ve pediatrik diyaliz hastalarına yaklaşım Prof.Dr.Sim Kutlay Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi
Şubat 10:00 Alternatif diyaliz yöntemleri Prof.Dr.Sim Kutlay Akademik Yerleşke Selahattin Koloğlu Dersanesi

 

2012