Ulusal Yayınlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

ULUSAL YAYINLAR

1. Şardaş OS, Sökmen C, Ertuğ AE, Tokgöz G, Erbay B, İmamoğlu İ: Amiloidozisin muhtelif metodlarla araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23: 1090-1098, 1970.

2. Şardaş OS, Sökmen, C, İmamoğlu İ, Ertuğ AE, Tokgöz G, Erbay B: Lupus nefritinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23: 1099-1109, 1970.

3. Sonel A, Korkusuz Z, Cordan J, Erbay B: Marfan sendromunda mitral yetmezliği. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25: 288-296, 1972.

4. Bayçın T, Karatan O, Kurt İ: İNAH intoksikasyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26: 1285-1296, 1973.

5. Berk U, Cordan J, Sonel A, Erbay B, Beyazıt K: Renal arterde daralma yapan hastalıklar ve fibro-müsküler hiperplazinin sıklık oranı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26: 867-874, 1974.

6. Ertuğ E, Yakupoğlu G, Sökmen C, Erbay B: Üremik perikarditler ve uzun süreli kronik hemodiyaliz tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 29: 908-926, 1976.

7. Yavuzer Ş, Ertuğ AE, Akay H, Erbay B, Özek A, Yakupoğlu G: Hemodiyaliz için arteriovenöz fistül ve şantlar. Mavi Bülten 9: 429-443, 1977.

8. Sökmen C, Berkol B, Uysal A, Duman M, Karatan O, Afat M: Plazma hücreli lösemi (Genç yaşta görülen nadir bir vaka nedeniyle). Mavi Bülten 10:135-142, 1978.

9. Sonel A, Karatan O, Uysal A: Sol atrium hipertrofisinin elektrokardiyografik tanısında V1 derivasyonunun değeri. Mavi Bülten 10:353-360, 1978.

10. Uysal A, Çınar Y, Karatan O: Demir eksikliği anemisinde serum monoamin oksidaz değişiklikleri. Farmakoloji ve Tedavi 2: 31-37, 1979.

11. Şardaş OS, Duman M, Sökmen C, Karatan O: Üremik perikardit. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü Prof. Dr. Cavit Sökmen Armağanı, 61-66, 1980.

12. Koloğlu S, Ertuğ AE, Koloğlu LB, Aral Y, Erbay B, Karpuzoğlu T, Sökmen C: Dekompanze böbrek yetmezliği, hemodiyaliz ve böbrek transplantasyonunun serum TSH, T3, T4 düzeyleri ile TMS indeksi üzerine etkileri. Türk Endokrinoloji Yıllığı 119-122, 1979-1980.

13. Akpınar S, Erbay B, Berkol B, Sökmen C: Malign kan hastalıklarındaki ateşin etiopatogenezi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: 15-20, 1980.

14. Koloğlu S, Ertuğ AE, Koloğlu B, Aral Y, Erbay B, Karpuzoğlu T, Yakupoğlu G, Sökmen C: Üremik sendromda gonadal hormonlar ve prolaktin düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: 25-32, 1980.

15. Ertuğ AE, Erbay B, Yakupoğlu G, Sökmen C: Psöriazisin hemodiyaliz ile tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: 299-301, 1980.

16. Ertuğ AE, Erbay B: Terminal böbrek yetmezlikli hastaların sağıtımında kullanılan diyaliz yöntemleri ile ortaya çıkan sorunlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: 381-386, 1980.

17. Erbay B, Ertuğ AE: Hemodializ: Suni böbrek endikasyonları, uygulaması ve komplikasyonları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1: 61-66, 1981.

18. Erbay B, Işıtan F: Kronik böbrek hastalıklarında nötrofil lökosit fagositoz fonksiyon testleri. Ankara Tıp Bülteni 3: 271-276, 1981.

19. Karatan O, Tutkak H, Eymir A: Kronik böbrek yetmezliğinde trombosit fonksiyonları. Ankara Tıp Bülteni 4: 265-274, 1982.

20. Karatan O, Uysal VA, Tutkak H: Kronik böbrek yetmezliğinde serum ve trombosit monoamin oksidaz enzimi. Ankara Tıp Bülteni 5: 61-68, 1983.

21. Ömürlü K, Karatan O, Uysal VA: Akut böbrek yetmezliğinde dissemine intravasküler koagulasyon. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 36: 377-384, 1983.

22. Yavuzer Ş, Uysal VA, Erbay B, Müftüoğlu O, Küçük M, Sökücü H, Ertuğ AE: Saf eritroid aplazisi ve timoma: Bir olgu münasebetiyle. Ankara Tıp Bülteni 6: 73-80, 1984.

23. Gürsoy G, Erbay B, Ertuğ AE, Duman N, Koloğlu B: Sistemik lupus eritematosusda klinik ve immünolojik değişiklikler ile prolaktin düzeyi arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 38: 247-254, 1985.

24. Akyol M, Anadol E, Yaycıoğlu A, Erbay B: Uzun süreli damar yolu sağlanmasına yönelik cerrahi girişimler. Ulusal Cerrahi Dergisi 1: 1-9, 1985.

25. Duman N, Erbay B, Ertuğ AE, Özdemir Aİ, Değer N: Son devre kronik böbrek yetmezliğinde 1-alfa-hydroxycholecalciferol tedavisinin sol ventrikül fonksiyonları üzerine etkisi. Ankara Tıp Bülteni 8: 1-10, 1986.

26. Duman N, Erbay B, Ertuğ AE, Özdemir Aİ, Değer N: Son devre kronik böbrek yetmezliğinde serum PTH düzeyleri ve sol ventrikül fonksiyonları ile ilişkisi. Ankara Tıp Bülteni 8: 101-110, 1986.

27. Karatan O: Üremik toksinler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 39: 89-104, 1986.

28. Duman N, Erbay B, Ertuğ AE, Karatan O: Uzun süreli hemodiyaliz tedavisinin kardiyovasküler komplikasyonları. Ankara Tıp Bülteni 9: 177-186, 1987.

29. Karatan O, Erbay B, Duman N, Ertuğ AE: CAPD ve komplikasyonları. Ankara Tıp Bülteni 9: 235-244, 1987.

30. Duman N, Erbay B, Ertuğ AE: Üremik perikarditler ve tedavisi. Ankara Tıp Bülteni 9: 293-302, 1987.

31. Ömürlü K, Uysal VA, Karatan O, Tutkak H: Akut böbrek yetmezliğinde trombosit fonksiyonları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 41: 155-164, 1988.

32. Karatan O: CAPD tedavisinin trombosit fonksiyonlarına etkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 41: 243-252, 1988.

33. Karatan O: Kronik böbrek yetmezliğinde protein kısıtlamasının önemi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5: 320-323, 1988.

34. Erbay B: Perkütan Tenckhoff kateter yerleştirilmesi ve komplikasyonları. Ankara Tıp Bülteni 10: 347-354, 1988.

35. Karatan O, Erbay B, Ertuğ AE, Duman N, Şen S: CAPD ve hemodializ tedavilerinin kan basınçlarına etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 41: 427-434, 1988.

36. Duman N, Erbay B, Karatan O, Ertuğ AE: Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda aktivite göstergesi olarak serum ferritin düzeyinin değeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 41: 495-506, 1988.

37. Anadol E, Aydıntuğ S, Yaycıoğlu A, Erbay B, Çavuşoğlu T: Renal transplantasyonda vasküler komplikasyonlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 41: 513-524, 1988.

38. Duman N, Erbay B, Ertuğ AE: Kronik böbrek yetmezliğinde 10 yıllık hemodializ tedavisi komplikasyonları ve sonuçları. GATA Bülteni 31: 281-292, 1989.

39. Karatan O, Şen S, Erbay B, Duman N, Ertuğ AE: Hemodiyaliz ve CAPD tedavilerinin trombosit fonksiyonlarına etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 43: 597-604, 1990.

40. Şen S, Karatan O, Erbay B, Baykal E, Tokgöz G, Ertuğ AE, Tutkak H: CAPD tedavisinde protein kayıpları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 43: 895-906, 1990.

41. Şen S, Karatan O, Erbay B, Ertuğ AE, Tokgöz G, Duman N, Köse SK: CAPD uygulanan peritonitli ve peritonitsiz hastalarda serum b2-mikroglobulin düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 43: 951-958, 1990.

42. Diker E, Sevük Ö, Karatan O, Erbay B, Ertuğ AE: Kinetics of digoxin in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Journal of Ankara Medical School 12: 143-148, 1990.

43. Şen S, Duman N, Ayaz S, Köse K: Farklı materyallerden yapılmış diyalizörlerde beta2-mikroglobulinin ultrafiltrata geçişi. SSK Tıp Bülteni 2: 1991.

44. Ateş K, Erbay B, Karatan O, Duman N, Erol H, Ertuğ AE: Dirençli konjestif kalb yetmezliğinin tedavisinde CAPD uygulaması. İç Hastalıkları Dergisi 1: 19-24, 1991.

45. Ertürk Ş: Hiponatremi: Fizyopatolojisi, klinik önemi ve tedavisi hakkındaki görüşler. Optimal Tıp Dergisi 4: 115-119, 1991.

46. Ateş K, Diker E, Aylı D, Karatan O, Erbay B, Ertürk Ş, Duman N, Ertuğ AE: CAPD tedavisinin serum gonadotropin ve testosteron düzeylerine etkisi. Ankara Numune Hastanesi Tıp Dergisi 32: 7-12, 1992.

47. Özbek S, Aytaç S, Erden İ, Doğan M, Duman N, Sanlıdilek U: Renovasküler hipertansiyon tanısında renkli Doppler görüntülemenin yeri. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 2: 50-55, 1992.

48. Ateş K, Ertuğ AE, Ertürk Ş, Timur A, Aylı D, Duranay M, Duman N, Erbay B, Karatan O: Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda enalapril tedavisinin böbrek fonksiyonlarına etkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45: 517-528, 1992.

49. Ateş K, Karatan O, Erbay B, Duman N, Ertuğ AE: Erişkinlerde Henoch-Schönlein purpurası: Renal tutulumun klinik, laboratuvar ve prognostik özellikleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45: 565-580, 1992.

50. Karatan O, Ateş K, Erbay B, Duman N, Ertuğ AE: Henoch-Schönlein purpurasında santral sinir sistemi tutulumu: Bir olgu sunusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45: 581-588, 1992.

51. Kamel N, Karatan O, Gürsoy G: Kronik böbrek yetmezliği vakalarında tiroid fonksiyonları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45: 143-150, 1992.

52. Özbek S, Aytaç S, Erbay B, Erden İ, Şahin G, Kösebalaban Ö: Renal transplantasyon komplikasyonlarının renkli Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 2: 62-68, 1992.

53. Duman N, Aylı D, Sanlıdilek U, Ateş K, Erbay B, Karatan O, Bektaş A, Ertuğ AE: Hemodiyaliz tedavisinde subclavian ven kateterizasyonu komplikasyonları.Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 2: 7-11, 1993.

54. Karatan O: Günümüzde antihipertansif ilaç seçimi: Yeni antihipertansif ilaçlar. Klinik Seriler 4: 9-12, 1993.

55. Ateş K, Karatan O, Duranay M, Parlak E, Aylı D, Ertürk Ş, Duman N, Erbay B, Ertuğ AE: 7 mg/dl kalsiyum içeren diyaliz solüsyonları kullanılan CAPD hastalarında peritoneal kalsiyum kütle transferi: Gerçekten hiperkalsemik etkisi var mı? Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 2: 49-54, 1993.

56. Beyler AR, Sarıçam T, Duman N, Duranay M, Dumlu Ş, Üner E, Özden A: Kronik böbrek yetmezliği olgularında Helikobakter Pilorinin prevalansı. Gastroenteroloji 4:, 1993.

57. Duman N: Hipertansif acil durumlar. Klinik Seriler 4: 16-20, 1993.

58. Ateş K, Karatan O, Erbay B, Duman N, Duranay M, Aylı D, Ertuğ AE: CAPD tedavisi uygulanan son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda infeksiyöz komplikasyonlar: 7.5 yıllık gözlemlerin analizi. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 2: 85-93, 1993.

59. Bilgiç S, Sanlıdilek U, Yağcı C, Erbay B, Duman N: Renal transplantasyon komplikasyonlarında intraarteriyel dijital substraksiyon anjiografinin tanı değeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 46: 65-74, 1993.

60. Duranay M, Ateş K, Aylı D, Duman N, Erbay B, Karatan O, Ertuğ AE: Kronik hemodiyaliz hastalarında rekombinant insan eritropoietin tedavisinin kan basıncı ve plazma renin-aldosteron düzeyleri üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 46: 429-434, 1993.

61. Ateş K, Aylı D, Duranay M, Ertürk Ş, Karatan O, Erbay B, Duman N, Ertuğ AE: Fosfat bağlayıcı ajan ve aktif D vitamini alan ve almayan CAPD hastalarında parathormon, kalsiyum ve inorganik fosfor düzeyleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 46: 469-478, 1993.

62. Yardımcı S, Ateş K, Ergün A, Namazcı Ö, Alp A, Yavuzer S: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi. XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kongre Kitabı, Kayseri: 204-214, 1993.

63. Tulunay C, Onaran O, Uçar A, Ünal N, Usanmaz S, Tulunay M, Erbay B: Türkiye’de imal edilen Fludex’in (Indapamid) farmakokinetik özellikleri. MN Kardiyoloji 1: 185-188, 1994.

64. Duranay M, Karatan O, Ertuğ AE, Parlak E, Erbay B, Duman N, Ateş K, Aylı D: Epidermolisis büllosa ve glomerülonefritli bir olgu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 47: 173-178, 1994.

65. Erbay B, Göğüş O, Şafak M, Bedük Y, Anadol E, Duman N, Aylı D, Ateş K, Karatan O, Ertuğ AE, Duranay M, Başeşme E, Yazan B: Urological complications after renal transplantation. Journal of Ankara Medical School 16: 937-941, 1994.

66. Bektaş A, Usluer L, Aylı D, Ertuğ AE, Karatan O, Duman N, Erbay B: Leptospirosis. Bir vaka takdimi. Doktor 2: 56-59, 1994.

67. Ateş K, Ertuğ AE, Arıcan A, Timur A, Diker E, Duman N, Erbay B, Karatan O: Esansiyel hipertansiyonda böbrek hasarının erken göstergeleri olarak mikroproteinüri ve serum ürik asit düzeyi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 47: 433-446, 1994.

68. Ersöz S, Erden E, Çakmaklı Ç, Ateş K, Ensari A, Anadol E, Uysal S: Böbrek nakli alıcılarında a. iliaka interna biyopsileri ile saptanmış arteriosklerotik değişiklikler ile greft prognozu arasındaki ilişki. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 14: 364-368, 1994.

69. Duman N, Uzunalimoğlu Ö, Ateş K, Ertürk Ş, Erbay B, Karatan O, Temel E, Koç Ö: Kronik hemodiyaliz hastalarında oral çinko replasmanı ile birlikte yapılan B hepatit aşılamasının seropozitif yanıt üzerine etkisi. Viral Hepatit Dergisi 1: 8-12, 1995.

70. Duranay M, Erbay B, Ertuğ E, Ateş K, Duman N, Karatan O: Angiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü enalaprilin böbrek fonksiyonları üzerine etkisi. Klinik Seriler 5: 10-12, 1995.

71. Ateş K, Erbay B, Anadol E, Duman N, Bedük Y, Bumin C, Aydıntuğ S, Arıkan N, Aylı D, Ertürk Ş, Ersöz S, Tutkak H, Karatan O, Ertuğ AE: Donör spesifik transfüzyonların erken ve geç dönem renal allogreft fonksiyonu üzeirne etkisi. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 4: 13-16, 1995.

72. Ateş K, Aylı D, Erbay B, Ertürk Ş, Duranay M, Duman N, Tutkak H, Karatan O, Ertuğ AE: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda serum solubl interlökin-2 reseptör düzeyi ölçümünün akut rejeksiyon tanısındaki değeri. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 4: 21-24, 1995.

73. Aylı MD, Aylı M, Ateş K, Duranay M, Ertürk Ş, Duman N, Karatan O, Erbay B, Ertuğ E: Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda Desmopressin uygulamasının uzamış kanama zamanı üzerine etkisi. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 5: 87-90, 1995.

74. Bumin C, Ersöz S, Aydıntuğ S, Aytekin F, Ateş K, Anadol E, Duman N, Erbay B: Canlı donör böbrek transplantasyonunda anastomoz tipinin renal arter stenozuna ve alt ekstremite kan akımına etkisi. Damar Cerrahisi Dergisi 4: 85-90, 1995.

75. Aydıntuğ S, Ersöz S, Ateş K, Bumin C, Erkek B, Anadol E, Erbay B: Böbrek transplantasyonu sonrasında renal arter stenozu. Cerrahi Tıp Bülteni 4: 232-236, 1995.

76. Ateş K, Karatan O, Ertürk Ş, Duman N, Erbay B, Ertuğ E: CAPD tedavisi uygulanan hastalarda diyaliz ve beslenme yeterliliği göstergelerinin üremik semptomlarla ilişkisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 4: 160-163, 1995.

77. Aylı D, Ateş K, Ertuğ E, Özcan H, Ertürk Ş, Duman N, Karatan O, Erbay B, Aytaç S, Erden İ: Akut böbrek yetmezlikli hastalarda renin-anjiotensin sisteminin blokajının renal hemodinami üzerine etkisinin Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 4: 168-171, 1995.

78. Duman N, Kumbasar SD, Ateş K, Erbay B, Karatan O: Aluminum intoxication and desferrioxamine therapy in chronic hemodialysis patients. Journal of Ankara Medical School 18: 65-68, 1996.

79. Duranay M, Kesenci M, Ertuğ E, Kuzu I, Karatan O, Erbilen M, Parlak E, Ateş K, Duman N, Erbay B: Histopathological evaluation of biopsy materials of patients with chronic renal failure obtained during arterio-venous fistula formation. Journal of Ankara Medical School 18: 83-86, 1996.

80. Ertürk Ş, Nergizoğlu G, Ateş K, Duman N, Erbay B, Karatan O, Ertuğ E: Hemodiyaliz hastalarında Kt/Vüre değerlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 5: 76-80, 1996.

81. Ertürk Ş, Ateş K, Nergizoğlu G, Şen A, Keven K, Karatan O, Duman N, Erbay B, Ertuğ AE: Peritoneal dengelenme testi iki saate kısaltılabilir mi? Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 5: 118-120, 1996.

82. Ersöz S, Bengisun U, Döşeyen Z, Aykent C, Ertürk Ş, Anadol E: Renal oto-transplantasyonla tedavi edilmiş bir renal arter stenozu olgusu. Klinik Bilimler ve Doktor 3: 54-55, 1997.

83. Özsan M, Erbay B, Özkul A, Ertürk Ş, Karaaslan A, Ateş K: Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda sitomegalovirus enfeksiyonunun serolojik ve klinik olarak takibi ve transplantasyon sonrası semptomatik enfeksiyon prevalansı. Mikrobiyoloji Bülteni 33: 127-134, 1999.

84. Şencan O, Pamir A, Samur M, Ensari A, Ertürk Ş: Hypersensitivity vasculitis with multisystem involvement following G-CSF administration: A case report. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi 10: 88-94, 2000.

85. Dinçer İ, Kumbasar D, Nergizoğlu G, Atmaca Y,Kutlay S, Güleç S, Tutar E, Erol Ç, Oral D: Doku doppler ekokardiyografi ile sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Preload’un etkisi. Türk Ekokardiyografi Dergisi 8:155-160, 2002.

86. Ertürk Ş: Kronik böbrek hastalığına yaklaşım. Galenos Tıp Dergisi 6: 8-11, 2002.

87. Demirtaş S, Nergizoğlu G, Karaca L: Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda homosistein düzeyi ile diyaliz teknikleri ilişkisinin incelenmesi. Türk Klinik Biokimya Dergisi 1:7-14, 2003.

88. Ergün İ, Şengül Ş, Ekmekçi Y, Kutlay S, Sancak T, Duman N, Erbay B: Renal arter stenozu ve anevrizma ile ortaya çıkmış bir renovasküler hipertansiyon olgusu-Vaka takdimi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 13:169-173, 2004.

89. Cesur S, Ertürk Ş, Nergizoğlu G, Tekeli E: Hemodiyaliz hastaları ve personelinde burunda staphylococcus aureus taşıyıcılığı. İnfeksiyon Dergisi (Turkish J Infect) 18:49-52, 2004.

90. Şengül Ş, Batuman V: Renal involvement in multiple myeloma: new insight into mechanisms. Turk J Haematol 21:59-70, 2004.

91. Ertürk Ş: Böbrek hastalıklarının fizyopatolojisinde RAAS. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 13(Ek 2):1-7, 2004.

92. Nergizoğlu G: Sistemik lupus eritematozus ve böbrek tutulumu. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 1:41-49, 2005.

93. Ateş K: Dünyada ve Türkiye’de nefroloji eğitimi. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 3(38):115-120, 2007.

94. Erbay B: Son dönem böbrek hastalığının tedavisinde diyaliz ve transplantasyonun karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1(1):1-5, 2008.

95. Şengül Ş: Canlı böbrek vericileri kimler olmalıdır? Verici adaylarının değerlendirilmesi ve hazırlanması. Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1(1):10-16, 2008.

96. Keven K: Böbrek transplantasyonunda spesifik tedavi (immün tolerans). Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1(1):67-72, 2008.

97. Şengül Ş: Kronik böbrek hastalığının seyri ve ilerlemesinin önlenmesi. Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1(2):11-17, 2008.

98. Şengül Ş, Ertürk Ş: Renal anemi. Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1(2):18-23, 2008.

99. Kutlay S: Kronik böbrek hastalığı ve kardiyovasküler risk. Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 1(2):51-55, 2008.

100. Şengül Ş, Ertürk Ş: Kronik böbrek hastalığı anemisi: Tanım, sıklık ve oluşum mekanizmaları. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 1(3):1-5, 2008.

101. Kutlay S:Kronik böbrek hastalığı anemisinin fizyopatolojisi. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 1(3):11-14, 2008.

102. Kutlay S, Ertürk Ş: Mevcut ve yeni geliştirilmekte olan eritropoez uyarıcı yaklaşımlar. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 1(3):20-24, 2008.

103. Ertürk Ş: Acil durumlarda hipertansiyon tedavisi. Turkiye Klinikleri J-Nephrol-Special Topics 2(3):85-90, 2009.

104. Mete T, Şengül Ş, Ensari A, Keven K, Erbay B, Ertürk Ş: The presence of recipient-derived renal cells in kidney allografts. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(3): 248-254, 2011.

105. Keven K, Şengül Ş, Tüzüner A, Yalçın F, Tutkak H: Vericiye özgü antikor pozitif olgularda böbrek nakli: Tek merkez deneyimi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(3): 255-259, 2011.